Archiwum

» Kadencja VIII (2012-2016)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

» Kadencja VII (2008-2012)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza