Archiwum

» Kadencja VIII (2012-2016)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

» Kadencja VII (2008-2012)

Prezydium Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Kubik
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Prof. zw. dr hab. Bernard Lammek
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. zw. dr hab. Karol Musioł
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Andrzej Dąbrowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz
JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Czaja
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radzimiński
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski
JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Regina Renz
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

» Kadencja VI (2005-2008)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska Macukow
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

» Kadencja V (2002-2005)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Marian Harasimiuk
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

» Kadencja IV (1999-2002)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Stefan Jurga
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Marcin Pliński
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

» Kadencja III (1996-1999)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Siwiński
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

» Kadencja II (1990-1996)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

» Kadencja I (1989-1990)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Leszek Wojtczak
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego