Uchwały kadencji 2016 - 2020

Uchwała nr 346 z 22.10.2018 w sprawie zmiany regulaminu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji

Uchwała nr 345 z 22.10.2018 w sprawie finansowania Wydziałów i Kolegiów Medycznych

Uchwała nr 344 z 23.03.2018 w sprawie poparcia stanowiska Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Uchwała nr 343 z 23.03.2018 w sprawie przyjęcia Akademii Sztuki Wojennej do programu MOST

Uchwała nr 342 z 23.03.2018 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018

Uchwała nr 341 z 23.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Uchwała nr 340 z 20.10.2017r. ws zmian w Regulaminie MUCI

Uchwała nr 339 z 20.10.2017r. ws poparcia uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017r.

Załącznik do Uchwały nr 338 z 22.05.2017r. ws stanowiska KRUP dotyczącego projektu Ustawy 2.0

Uchwała nr 338 z 22.05.2017r. ws stanowiska KRUP dotyczącego projektu Ustawy 2.0

Uchwała nr 337 z 10.03.2017r. ws zakończenia działalności Uniwersyteckiej Komisj Akredytacyjnej

Uchwała nr 336 z 10.03.2017r. ws zatwierdzenia regulaminu Komisji KRUP

Uchwała nr 335 z 10.03.2017r. ws powołania Przewodniczącej Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia

Uchwała nr 336 z 10.03.2017r. ws zatwierdzenia regulaminu Komisji KRUP

Uchwała nr 335 z 10.03.2017r. ws powołania Przewodniczącej Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w kadencji rektorskiej 2016-2020

Uchwała nr 334 z 28.10.2016r. ws zatwierdzenia budżetu i składek na Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

Uchwała nr 333 z 28.10.2016r. ws projektu zmian algorytmupodziału dotacji podstawowej.

Uchwała nr 332 z 28.10.2016r. ws wynagrodzeń w projektach Narodowego Centrum Nauki.

Uchwała nr 331 z 28.10.2016r. ws określenia zadań Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i nadania jej regulaminu.

Uchwała nr 330 z 28.10.2016r. ws powołania Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała nr 329 z 28.10.2016r. ws powołania Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.

Uchwała nr 328 z 28.10.2016r. ws powołania Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Nauki.

Uchwała nr 327 z 27.10.2016r. ws powołania Sekretarza KRUP.