Archiwum

» Kadencja VIII (2012-2016)

Prezydium Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Uchwały Kadencji 2012-2016:

Uchwała-nr-326-z-dnia-10-06-2016-ws-wyboru-kandydata-do-Rady-NCN
Uchwała-nr-325-z-dnia-10-06-2016-ws-uzupełnienia-Rady-UKA-na-rok-2016
Uchwała-nr-324-z-dnia-10-06-2016-ws-utworzenia-Uniwersyteckiej-Komisji-Kształcenia
Uchwała-nr-323-z-dnia-10-06-2016-ws-budżetu-i-składek-na-rzecz-FUniP
Uchwała-nr-322-z-dnia-10-06-2016-ws-zmiany-Regulaminu-MUCI
Uchwała-nr-321-z-18-03-2016-ws-zmiany-przepisów-o-podatku-od-towarów-i-usług
Uchwała-nr-320-z-18-03-2016-ws-przyjęcia-sprawozdania-finansowego-za-2015-i-budżetu-na-2016-FUniP
Uchwała-nr-319-z-18-03-2016-ws-powołania-Rady-UKA
Uchwała-nr-318-z-18-03-2016-ws-przyjęcia-budżetu-UKA-na-2016
Uchwała-nr-317-z-18-03-2016-ws-przyjęcia-sprawozdania-finansowego-UKA-za-2015
Uchwała-nr-316-z-18-03-2016-ws-karty-dobrych-praktyk-interdyscyplinarnych
Uchwała-nr-315-z-dnia-26-01-2016-ws-Collegium-Medicum-UMK
Uchwała-nr-314-KRUP
Uchwała-nr-313-KRUP
Uchwała-nr-312-z-dnia-26-10-2015-ws-nadania-Politechnice-Gdańskiej-statusu-uczelni-stowarzyszonej-w-programie-MOST
Uchwała-nr-311-z-dnia-02-07-2015-ws-dotacji-podmiotowej-na-dofinansowanie-zadań-projakościowych-
Uchwała-nr-310-z-dnia-02-07-2015-ws-finansowania-wydziałów-artystycznych-
Uchwała-nr-309-z-dnia-02-07-2015-ws-zwiększenia-budżetu-NCN
Uchwała-nr-309-załącznik
Uchwała-nr-308-z-dnia-28-maja-2015-ws-składki-FUniP
Uchwała-nr-307-z-dnia-28-maja-2015-ws-regulaminu-UKA
Uchwała-nr-307-załącznik
Uchwała-nr-306-z-dnia-19-03-2015-ws-budżetu-UKA
Uchwała-nr-305-z-dnia-19-03-2015-ws-przyjęcia-sprawozdania-UKA
Uchwała-nr-304-z-dnia-19-03-2015-ws-zasad-przyznawania-grantów-przez-NCN
Uchwała-nr-303-z-dnia-19-03-2015-ws-zwiększenia-finansowania-NCN
Uchwała-nr-302-z-dnia-19-03-2015-ws-nadania-AWF-Gdańsk-statutu-uczelni-stowarzyszonej-w-projekcie-MOST
Uchwała-nr-301-z-dnia-19-03-2015-ws-nadania-Akademii-Obrony-Narodowej-statutu-uczelni-stowarzyszonej-w-projekcie-MOST
Uchwała-nr-300-z-dnia-19-03-2015-ws-nadania-Uniwersytetowi-Ekonomicznemu-w-Poznaniu-statutu-uczelni-stowarzyszonej-w-projekcie-MOST
Uchwała-nr-299-z-dnia-05-01-2015-ws-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-zwierząt-wykorzystywanych-do-celów-naukowych
Uchwała-nr-298-z-dnia-22-10-2014-ws-zmiany-regulaminu-MUCI
Uchwała-nr-297-z-dnia-22-10-2014-ws-dotacji-statutowej
Uchwała-nr-296-z-dnia-22-10-2014-ws-Akademii-Artes-Liberales
Uchwała-nr-295-z-dnia-22-10-2014-ws-powoływania-studiów-magisterskich
Uchwała-nr-294-z-dnia-22-10-2014-ws-zmiany-regulaminu-MOST
Uchwała-nr-293-z-dnia-22-10-2014-ws-nadania-AGH-Kraków-statusu-uczelni-stowarzyszonej-w-programie-MOST
Uchwała-nr-292-z-dnia-22-10-2014-ws-nadania-WAT-statusu-uczelni-stowarzyszonej-w-programie-MOST
Uchwała-nr-291-z-dnia-22-10-2014-ws-nadania-AS-Szczecin-statusu-uczelni-stowarzyszonej-w-programie-MOST
Uchwała-nr-290-z-dnia-27-06-2014-ws-wyboru-kandydata-do-Rady-NCN
Uchwała-nr-289-z-dnia-08-03-2014-ws-sposobu-rozliczania-etatów-badawczych-w-projektach-europejskich
Uchwała-nr-288-z-dnia-07-03-2014-ws-budżetu-i-składek-FUniP
Uchwała-nr-288-załącznik-Projekt-budżetu-FUniP
Uchwała-nr-287-z-dnia-07-03-2014-ws-nadania-UP-w-Krakowie-statusu-uczelni-stowarzyszonej-w-projekcie-MOST
Uchwała-nr-286-z-dnia-07-03-2014-ws-nadania-IM-PAN-statusu-uczelni-stowarzyszonej-w-projekcie-MOST
Uchwała-nr-285-z-dnia-07-03-2014-ws-zmiany-regulaminu-MOST
Uchwała-nr-284-z-dnia-07-03-2014-ws-zadań-UKA
Uchwała-nr-283-z-dnia-07-03-2014-ws-budżetu-UKA-na-2014
Uchwała-nr-282-z-dnia-07-03-2014-ws-przyjęcia-sprawozdania-finansowego-UKA-za-2013-
Uchwała-nr-281-z-25.10.2013-ws-realizacji-Programu-Operacyjnego-Inteligentny-Rozwój-w-latach-2014-2020
Uchwała-nr-280-z-25.10.2013-ws-zmiany-Regulaminu-Programu-Mobilności-MOST
Uchwała-nr-279-z-23.05.2013-ws-składki-UKF
Uchwała-nr-278-z-23.05.2013-ws-prowizorium-budżetowe-UKA-II-półrocze-2013
Uchwała-nr-277-z-23.05.2013-ws-zmiany-regulaminu-UKN
Uchwała-nr-276-z-23.05.2013-ws-znaczenia-dotacji-podmiotowej
Uchwała-nr-275-z-21.02.2013-ws-prowizorium-budżetowego-UKA
Uchwała-nr-274-z-18.02.2013-ws-przyjęcia-UJK-do-UKA
Uchwała-nr-273-z-18.02.2013-ws-EUCEN
Uchwała-nr-272-z-18.02.2013-ws-przyjęcia-sprawozdania-finansowego-UKA-za-2012
Uchwała-nr-271-z-18.02.2013-ws-powołania-przewodniczącego-UKN
Uchwała-nr-270-z-11.10.2012-ws-nadania-statusu-Honorowego-Przewodniczącego
Uchwała-nr-269-z-11.10.2012-ws-powołania-Prezydium-UKA
Uchwała-nr-268-załącznik-nr-1-z-11.10.2012-ws-powołania-UKA
Uchwała-nr-268-z-11.10.2012-ws-powołania-UKA
Uchwała-nr-267-z-11.10.2012-ws-desygnowania-przedstawiciela-KRUP-do-UKA
Uchwała-nr-266-z-10.10.2012-ws-powołania-Sekretarza-KRUP

» Kadencja VII (2008-2012)

Prezydium Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Kubik
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Prof. zw. dr hab. Bernard Lammek
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. zw. dr hab. Karol Musioł
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Andrzej Dąbrowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz
JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Czaja
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radzimiński
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski
JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Regina Renz
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uchwały Kadencji 2008-2012:

Uchwała-nr-265-z-17.02.2012-ws-zmiany-Regulaminu-MUCI
Uchwała-nr-264-z-17.02.2012-ws-budżetu-UKA-na-2012
Uchwała-nr-263-z-17.02.2012-ws-sprawozdania-finansowego-UKA-za-2011
Uchwała-nr-262-załącznik-Stanowisko-UKN-z-27.01.2012-ws.-stosowania-ustawy-Prawo-zamówień-publicznych-w-badaniach-naukowych
Uchwała-nr-262-z-17.02.2012-ws-stosowania-przepisów-ustawy-PZP-w-badaniach-naukowych
Uchwała-nr-261-załącznik-Stanowisko-UKN-z-27.01.2012-ws.-zasad-oceny-czasopism-naukowych
Uchwała-nr-261-z-17.02.2012-ws-zasad-oceny-czasopism-naukowych
Uchwała-nr-260-z-29.10.2011-ws-rozszerzenia-zada-UKA
Uchwała-nr-259-z-29.10.2011-ws-zawierania-umów-pomiędzy-uczelniami-a-studentami
Uchwała-nr-258-z-5.03.2011-ws-zmiany-nazwy-Komisji-UKProM-UKN
Uchwała-nr-257-z-5.03.2011-ws-zmiany-art.-151-Ustawy-Prawo-o-szkolnictwie-wyższym
Uchwała-nr-256-z-5.03.2011-ws-budżetu-UKA-na-2011
Uchwała-nr-255-z-5.03.2011-ws-sprawozdania-finansowego-UKA-za-2010
Uchwała-nr-254-z-22.11.2010-ws-sprawie-zmiany-Ustawy-Prawo-wodne
Uchwała-nr-253-z-12.10.2010-ws-nowelizacji-Regulaminu-Programu-MOST
Uchwała-nr-252-z-12.10.2010-ws-zwiększenia-wynagrodzeń-dla-m.p.n.
Uchwała-nr-251-z-12.10.2010-ws-zmiany-Ustawy-Prawo-o-szkolnictwie-wyższym
Uchwała-nr-250-z-30.09.2010-ws-finansowania-działalności-statutowej
Uchwała-nr-249-z-19.03.2010-ws-przyjęcia-budżetu-UKA-na-rok-2010
Uchwała-nr-248-z-19.03.2010-ws-Akademii-Artes-Liberales
Uchwała-nr-247-z-20.02.2010-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-politologia-
Uchwała-nr-246-z-20.02.2010-ws-kryteriów-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-środków-finansowych-na-działalność-statutową-
Uchwała-nr-245-z-13.11.2009-ws-konsekwencji-ustawy-o-finansach-publicznych-dla-racjonalnej-gospodarki-finansami-w-uczelniach-
Uchwała-nr-244-z-13.11.2009-ws-zmiany-Regulaminu-UKProM
Uchwała-nr-243-z-13.11.2009-ws-zmiany-Regulaminu-KRUP
Uchwała-nr-242-z-13.11.2009-ws-projektu-budżetu-pastwa-na-2010-rok-planowanych-nakładów-na-szkolnictwo-wyższe
Uchwała-nr-241-z-13.11.2009-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-filologia-rosyjska
Uchwała-nr-240-z-13.11.20009-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-muzykologia
Uchwała-nr-239-z-13.11.2009-załącznik
Uchwała-nr-239-z-13.11.2009-ws-warunków-uczestnictwa-w-programach-TEAM-i-VENTURES
Uchwała-nr-238-z-13.11.2009-ws-ustanowienia-programu-rozwoju-nauk-humanistycznych-w-Polsce
Uchwała-nr-237-z-13.11.2009-ws-składki-dla-UKF
Uchwała-nr-236-z-29.06.2009-ws-konieczności-uwzględnienia-specyfiki-uniwersyteckich-studiów-międzykierunkowych-typu-MISH-i-MISM-P
Uchwała-nr-235-z-8.005.2009-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-socjologia
Uchwała-nr-234-z-8.05.2009-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-historia
Uchwała-nr-233-z-27.03.2009-ws-zmian-w-Uchwale-KRUP-z-dnia-31.01.1998-roku-w-sprawie-postępowania-akredytacyjnego
Uchwała-nr-232-z-27.03.2009-ws-przyjęcia-budżetu-UKA-na-rok-2009
Uchwała-nr-231-z-27.03.2009-ws-przyjęcia-sprawozdania-finansowego-UKA-za-rok-2008
Uchwała-nr-230-z-27.03.2009-ws-opłat-za-czynności-w-przewodach-doktorskich-osób-spoza-uczelni-w-związku-z-komunikatem-MNiSW
Uchwała-nr-229-z-27.03.2009-ws-dokumentu-MNiSW-Partnerstwo-dla-Wiedzy-Nowy-model-zarządzania-szkolnictwem-Wyższym
Uchwała-nr-228-z-27.03.2009-ws-niewystarczającego-budżetu-szkolnictwa-wyższego-i-nauki-w-Polsce-w-r.-2009
Uchwała-nr-227-z-12.12.2008-ws-powołania-Sekretarza-KRUP
Uchwała-nr-226-z-12.12.2008-ws-powołania-Przewodniczącego-UKProM
Uchwała-nr-225-z-12.12.2008-ws-powołania-Przewodniczącego-UKF
Uchwała-nr-224-z-12.12.2008-ws-wysokości-składki-na-opłacenie-akredytacji-europejskiej-UKA
Uchwała-nr-223-z-12.12.2008-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-biotechnologia
Uchwała-nr-222-z-31.10.2008-ws-udzielenia-akredytacji-kierunkowi-politologia
Uchwała-nr-221-z-31.10.2008-ws-powołania-Przewodniczącego-oraz-dwóch-Wiceprzewodniczących-UKA-V-kadencji
Uchwała-nr-220-z-31.10.2008-ws-powołania-UKA-V-kadencji
Uchwała-nr-219-z-20.10.2008-ws-sprawie-desygnowania-przedstawiciela-KRUP-do-składu-UKA-V-kadencji

» Kadencja VI (2005-2008)

Prezydium Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska Macukow
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

» Kadencja V (2002-2005)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Marian Harasimiuk
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

» Kadencja IV (1999-2002)

Prezydium Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Stefan Jurga
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Marcin Pliński
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KRUP
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

SEKRETARZ KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

» Kadencja III (1996-1999)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Siwiński
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

» Kadencja II (1990-1996)

PRZEWODNICZĄCY KRUP
Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

» Kadencja I (1989-1990)

PRZEWODNICZĄCY KRUP

Prof. zw. dr hab. Leszek Wojtczak

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego