REKTORZY UCZELNI CZŁONKOWSKICH

PRZEWODNICZĄCY KRUP

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 11 43, fax: 12 422 32 29
e-mail: rektor@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel. 81 537 51 09, 537 51 07, fax: 81 533 36 69, 537 51 02
e-mail: rector@umcs.pl
http://www.umcs.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY KRUP

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444-11-72, tel./fax: 91 444-11-74
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
http://www.usz.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Andrzej Lesicki
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
telefon: 61 829 4308, 829 4392, fax: 61 829 4444
e-mail: rectorof@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 20 50, fax. 32 359 20 55
e-mail: rektor@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel. 85 745 70 01, fax. 85 744 77 49
e-mail: rektorat@uwb.edu.pl
http://www.uwb.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Jacek Woźny
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.52 341 35 33, fax. 52 360 82 06
e-mail: rektor@ukw.edu.pl
http://www.ukw.edu.pl
Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
tel. +48 58 523 24 07
fax +48 58 523 31 73
e-mail: rektor@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl
Ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński
JM Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 20; 445 41 21, fax 81 445 41 23
e-mail: rektorat@kul.pl
http://www.kul.pl
Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel.42 635 40 14,635 40 92, 635 40 85, 635 40 02 fax.42 678 39 24
e-mail: rektor@uni.lodz.pl, br@uni.lodz.pl
http://www.uni.lodz.pl
Prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki
JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
89 523 33 85, fax. 89 523 44 56
e-mail: rektor@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Marek Masnyk
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
Tel. 77 541 5903, fax. 77 541 5900
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
http://www.uni.opole.pl
Prof. dr hab. Sylwester Czopek
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 10
e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl
http://www.ur.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Andrzej Tretyn
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 654-29-51, +56 611-42-42, fax: 56 654-29-44 
e-mail: rektor@umk.pl
http://www.umk.pl
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
JM Rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.22 561 88 52, fax. 22 561 89 27
e-mail: rektorat@uksw.edu.pl
http://www.uksw.edu.pl
Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 355, fax 22 55 24 000
email: rektor@adm.uw.edu.pl
http://www.uw.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Adam Jezierski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. 71 343 68 47, fax 71 344 34 21
e-mail: rektor@uwr.edu.pl
http://www.uni.wroc.pl
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,
Tel.68 328 22 02, tel./fax 68 327 07 35
e-mail: rektorat@uz.zgora.pl
http://www.uz.zgora.pl
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
JM Rektor
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Kanonicza 25, Kraków
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl
http://www.upjp2.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
JM Rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 00, fax. 41 349 72 01
e-mail: rektor@ujk.edu.pl
http://www.ujk.edu.pl