Uchwały kadencji 2016 - 2020

VIII Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 17.10.2019 r.

Uchwała nr 349 z dn. 17.10.2019 r. w sprawie zasad operowania środkami przyznanymi przez uczelnie członkowskie na rzecz Forum Uniwersytetów Polskich

Uchwała nr 348 z dn. 17.10.2019 r. w sprawie Programu MOST

Uchwała nr 347 z dn. 17.10.2019 r. w sprawie Komisji KRUP: Kształcenia, Nauki i Finansowej

VI Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 20-22.10.18

V Plenarne Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Łódzki 22-23.03.18

Uchwała nr 344 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Uchwała nr 343 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Akademii Sztuki Wojennej do programu MOST

Uchwała nr 342 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018

Uchwała nr 341 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

 

IV Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Śląski, Katowice 19-20.10.2017

III Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 21-22.05.2017

II Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Warszawski 9-10.03.2017

I Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 26-27.10.2016