Uchwały kadencji 2016 - 2020

VI Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 20-22.10.18

V Plenarne Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Łódzki 22-23.03.18

Uchwała nr 344 z 23.03.2018 w sprawie poparcia stanowiska Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Uchwała nr 343 z 23.03.2018 w sprawie przyjęcia Akademii Sztuki Wojennej do programu MOST

Uchwała nr 342 z 23.03.2018 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018

Uchwała nr 341 z 23.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

 

IV Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Śląski, Katowice 19-20.10.2017

III Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 21-22.05.2017

II Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Warszawski 9-10.03.2017

I Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 26-27.10.2016