Uczelnie członkowskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski