Aktualności

W dniu 28 czerwca 2024 r. Rektorzy elekci członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich wybrali prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, Rektora Elekta Uniwersytetu Gdańskiego na Przewodniczącego KRUP w kadencji 2024-2028.

Konferencja wybrała dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM, Rektora elekta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, Rektora elekta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na Wiceprzewodniczących KRUP, a prof. dr hab. Marka Kręglewskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Sekretarza KRUP w kadencji 2024-2028.

Serdecznie gratulujemy!

  • Stanowisko KRUP

    w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy

  • Najbliższe posiedzenie KRUP

    odbędzie się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 3-5 czerwca 2024 r.

Decyzja o nadaniu Uniwersytetowi Jana Długosza w Częstochowie statusu członka KRUP, 25.01.2024 r.

X plenarne posiedzenie KRUP, 20.10.2023 r.

IX plenarne posiedzenie KRUP, 26.05.2023 r.

VIII plenarne posiedzenie KRUP, 04.11.2022 r.

VII plenarne posiedzenie KRUP, 01.07.2022 r.

VI plenarne posiedzenie KRUP, 08.04.2022 r.

Stanowisko KRUP z dnia 14 marca 2022 r., 14.03.2022 r.

V plenarne posiedzenie KRUP, 24.09.2021 r.

Apel KRUP z dnia 24 września 2021 r., 24.09.2021 r.

Spotkanie konsultacyjne, 18.05.2021 r.

Zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk, 07.04.2021 r.

Życzenia wielkanocne, 29.03.2021 r.

Spotkanie konsultacyjne, 24.03.2021 r.

Spotkanie konsultacyjne, 16.12.2020 r.

III plenarne posiedzenie KRUP, 02.12.2020 r.

II plenarne posiedzenie KRUP, 30.10.2020 r.

Spotkanie konsultacyjne, 10.10.2020 r.

I plenarne posiedzenie KRUP, 25.09.2020 r.

X Plenarne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze, 23.07.2020 r.

Przewodnicząca KRUP w kadencji 2020-2024, 23.07.2020 r.

IX Plenarne posiedzenie, 06.05.2020 r.