Przewodniczący KRUP

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 11 43, fax: 12 422 32 29
e-mail: 
rektor@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

Wiceprzewodniczący KRUP

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel. 81 537 51 09, 537 51 07, fax: 81 533 36 69, 537 51 02
e-mail: 
rektor@umcs.pl
http://www.umcs.pl

Wiceprzewodniczący KRUP

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444-11-72, tel./fax: 91 444-11-74
e-mail: 
rektorat@univ.szczecin.pl
http://www.usz.edu.pl

Honorowy Przewodniczący

Honorowym Przewodniczącym KRUP w kadencji 2016-2020 jest prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który pełnił obowiązki Przewodniczącego KRUP w latach 2012-2016.

Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
telefon: 61 829 4308, 829 4392, fax: 61 829 4444
e-mail: 
marcinia@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl

Sekretarz KRUP

Prof. dr hab. Piotr Laidler
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel./fax. +12 663 10 17
e-mail: 
sekretarz@krup.edu.pl

Biuro KRUP

Katarzyna Frankowicz
Biuro KRUP
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 23 04, fax: 12 422 32 29
e-mail: 
biuro@krup.edu.pl