Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 20
e-mail: rektorat@kul.pl
http://www.kul.pl

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
tel. 58 523 24 07
e-mail: rektor@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl

Przewodnicząca KRUP
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 08
e-mail: rectorof@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl

Prof. dr hab. Jacek Popiel
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 422 66 89
e-mail: rektor@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
tel. 34 378 41 27
e-mail: rektorat@ujd.edu.pl
https://www.ujd.edu.pl

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 00
e-mail: rektor@ujk.edu.pl
http://www.ujk.edu.pl

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 90 17, 22 561 88 52
e-mail: rektorat@uksw.edu.pl
http://www.uksw.edu.pl

Prof. dr hab. Jacek Woźny
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 341 35 33
e-mail: rektor@ukw.edu.pl
http://www.ukw.edu.pl

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 02
e-mail: rektor@uni.lodz.pl
http://www.uni.lodz.pl

Prof. dr hab.  Radosław Dobrowolski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 07
e-mail: rector@umcs.pl
http://www.umcs.pl

Prof. dr hab. Andrzej Sokala
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel. 56 654 29 51
e-mail: rektor@umk.pl
http://www.umk.pl

Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. dr hab. Marek Masnyk
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 03
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
http://www.uni.opole.pl

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl
http://www.upjp2.edu.pl

Prof. dr hab. Sylwester Czopek
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów
tel. 17 872 10 10
e-mail: rektorur@ur.edu.pl
http://www.ur.edu.pl

Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 00
e-mail: rektor@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 11 72
e-mail: rektorat@usz.edu.pl
http://www.usz.edu.pl

Prof. dr hab. Jerzy Przyborowski
JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 33 30
e-mail: rektor@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl

Prof. dr hab. Alojzy Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 552 03 55, 22 552 03 42
e-mail: rektor@adm.uw.edu.pl
http://www.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 01
e-mail: rektorat@uwb.edu.pl
http://www.uwb.edu.pl

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. 71 343 68 47
e-mail: rektor@uwr.edu.pl
http://www.uni.wroc.pl

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 22 02
e-mail: rektorat@uz.zgora.pl
http://www.uz.zgora.pl