Komisje

Uniwersytecka Komisja Finansowa

Przewodniczący - prof. dr hab. Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn
Tel: +48 89 524 51 44, +48 89 523 44 07 Fax: +48 89 523 44 56
gorn@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/ukf

Uniwersytecka Komisja Nauki

Przewodniczący - prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytecka Komisja Nauki
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
http://www.ukn.uw.edu.pl

Sekretarz
prof. dr hab. Izabela Sosnowska

Asystent Sekretarza mgr Beata Kryśkiewicz
tel.: 022 55 20 368 (do 11:00),
+22 55 24 053 (od 11:00)
Tel./fax: +22 55-24-200, +22 55 24 053
Tel. kom.: 503 160 710
e-mail: beatabest@adm.uw.edu.pl

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji

Dyrektor - prof. dr hab. Marek Kręglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań
http://www.muci.edu.pl

Biuro
tel.+61 829 15 94, fax. 61 829 16 59
e-mail: muci@muci.edu.pl, monikas@amu.edu.pl

Uniwersytecka Komisja Kształcenia

Przewodnicząca - prof. dr hab. Anna Machnikowska
Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Sekretariat

mgr Paulina Kaźmierczak
tel.+61 829 10 88
e-mail: pkaz@amu.edu.pl