Komisje

Uniwersytecka Komisja Finansowa

Przewodniczący - prof. dr hab. Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn
Tel: +48 89 524 51 44, +48 89 523 44 07 Fax: +48 89 523 44 56
gorn@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/ukf

Uniwersytecka Komisja Nauki

Przewodnicząca - prof. dr hab. Izabela Święcicka
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku

Tel.: (85) 745 79 00
fax: (85) 745 79 04
Uniwersytecka Komisja Nauki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
prorektor.nauka@uwb.edu.pl
http://www.ukn.uw.edu.pl

Sekretarz

dr Izabela Skwira-Chalot
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Tel.: (22) 55 32 656
Izabela.Skwira@fuw.edu.pl

Asystent Sekretarza

mgr Beata Kryśkiewicz
Tel: (22) 55 24 208 (do 14:00),
Tel. kom.: 503 160 710
beatabest@adm.uw.edu.pl

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji

Dyrektor - prof. dr hab. Marek Kręglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań
http://www.muci.edu.pl

Biuro
tel. +61 829 15 94, fax. 61 829 16 59
muci@muci.edu.pl, monikas@amu.edu.pl

Uniwersytecka Komisja Kształcenia

Przewodniczący - dr hab. Benedykt Odya, prof. UKW
Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
http://ukk.amu.edu.pl

Sekretariat

mgr Paulina Kaźmierczak
tel. +61 829 10 88
pkaz@amu.edu.pl

Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia

Przewodnicząca - dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
tel. +48 58 523 20 36
rector_international@ug.edu.pl
https://uku.ug.edu.pl/