Kadencja X (bieżąca)

Uchwała KRUP nr 359 z dnia 25-09-2020 w sprawie zmiany Regulaminu KRUP
Uchwała KRUP nr 360 z dnia 25-09-2020 w sprawie powołania Sekretarza KRUP
Uchwała KRUP nr 361 z dnia 25-09-2020 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego KRUP
Uchwała KRUP nr 362 z dnia 25-09-2020 w sprawie powołania Przewodniczącego UKF
Uchwała KRUP nr 363 z dnia 09-10-2020 ws ewaluacji
Uchwała KRUP nr 363 załącznik nr 1 list KDWP
Uchwała KRUP nr 363 załącznik nr 2 Opracowanie w sprawie ewaluacji UŚ
Uchwała KRUP nr 364 z dnia 30-10-2020 ws odwołania rektrutacji do Programu MOST
Uchwała KRUP nr 365 z dnia 30-10-2020 ws powołania Przewodniczącej UKN
Uchwała KRUP nr 366 z dnia 18-05-2021 ws zatwiedzenia sprawozdania finansowego za 2020
Uchwała KRUP nr 367 z dnia 18-05-2021 ws zatwierdzenia planu finansowego na 2021
Uchwała KRUP nr 368 z dnia 18-05-2021 ws rekrutacji program MOST
Stanowisko KRUP z dnia 18-05-2021 ws projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (akademia praktyczna)
Stanowisko KRUP z dnia 18-05-2021 ws projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Uchwała KRUP nr 369 z dnia 02-07-2021 ws dotacji celowych przyznanych w 2020
Uchwała KRUP nr 369 z dnia 02-07-2021 załącznik 1 (Uchwała UKF)
Uchwała KRUP nr 370 z dnia 02-07-2021 ws obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości strategii podatkowej
Uchwała KRUP nr 370 z dnia 02-07-2021 załącznik 1 (Uchwała UKF)
Uchwała KRUP nr 371 z dnia 24-09-2021 ws nierównego traktowania absolwentów kierunków artystycznych w uniwersytetach i uczelniach artystycznych
Stanowisko KRUP z dnia 14-03-2022 w sprawie decyzji o wygaszeniu mandatu do pełnienia funkcji rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysławowi Wiszewskiemu
Uchwała KRUP nr 373 z dnia 8-04-2022 ws Regulaminu MUCI
Uchwała KRUP nr 373 z dnia 8-04-2022 załącznik (Regulamin MUCI)
Uchwała KRUP nr 374 z dnia 8-04-2022 ws Regulaminu MOST
Uchwała KRUP nr 374 z dnia 8-04-2022 załącznik (Regulamin MOST)
Uchwała KRUP nr 375 z dnia 8-04-2022 ws wniosku Akademi Pomorskiej w Słupsku o przyjęcie do programu MOST
Uchwała KRUP nr 376 z dnia 01-07-2022 ws sprawozdania finansowego 2021
Uchwała KRUP nr 377 z dnia 01-07-2022 ws planu finansowego 2022
Uchwała KRUP nr 378 z dnia 01-07-2022 ws przekazywania subwencji
Uchwała KRUP nr 379 z dnia 01-07-2022 ws świadczeń w postępowaniach w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego
Uchwała KRUP nr 380 z dnia 04-11-2022 ws zmiany Regulaminu Komisji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
Uchwała KRUP nr 380 z dnia 04-11-2022 załącznik nr 1
Uchwała KRUP nr 381 z dnia 04-11-2022 ws siedziby i powołania Przewodniczącej UKU
Uchwała KRUP nr 382 z dnia 04-11-2022 ws wysokości składek UKU 2023
Uchwała KRUP nr 383 z dnia 04-11-2022 ws wyłączenia transakcji pomiędzy uczelnią a jej spółką celową z obowiązku stosowania przepisów o cenach transferowych
Uchwała KRUP nr 383 z dnia 04-11-2022 załącznik nr 1
Uchwała KRUP nr 384 z dnia 04-11-2022 ws zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń otrzymanych od uczelni przez studentów lub doktorantów
Uchwała KRUP nr 384 z dnia 04-11-2022 załącznik nr 1
Uchwała KRUP nr 385 z dnia 04-11-2022 ws opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych
Uchwała KRUP nr 385 z dnia 04-11-2022 załącznik nr 1
Uchwała KRUP nr 386 z dnia 04-11-2022 ws zwolnienia uczelni z podatku od budynków
Uchwała KRUP nr 395 z dnia 20-10-2023 ws zmiany Regulaminu KRUP
Uchwała KRUP nr 395 z dnia 20-10-2023 załącznik nr 1
Uchwała KRUP nr 396 z dnia 20-10-2023 ws przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
Uchwała KRUP nr 397 z dnia 25-01-2024 ws przyjęcia UJD do KRUP