Kadencja X (bieżąca)

Uchwała KRUP nr 359 z dnia 25-09-2020 w sprawie zmiany Regulaminu KRUP
Uchwała KRUP nr 360 z dnia 25-09-2020 w sprawie powołania Sekretarza KRUP
Uchwała KRUP nr 361 z dnia 25-09-2020 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego KRUP
Uchwała KRUP nr 362 z dnia 25-09-2020 w sprawie powołania Przewodniczącego UKF
Uchwała KRUP nr 363 z dnia 09-10-2020 ws ewaluacji
Uchwała KRUP nr 363 załącznik nr 1 list KDWP
Uchwała KRUP nr 363 załącznik nr 2 Opracowanie w sprawie ewaluacji UŚ
Uchwała KRUP nr 364 z dnia 30-10-2020 ws odwołania rektrutacji do Programu MOST
Uchwała KRUP nr 365 z dnia 30-10-2020 ws powołania Przewodniczącej UKN