Data wydarzenia:

I plenarne posiedzenie KRUP

W dniu 25 września 2020 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2020-2024. Podczas posiedzenia Konferencja wybrała Zastępców Przewodniczącej KRUP, powołała Sekretarza KRUP, nadała tytuł Honorowego Przewodniczącego KRUP oraz powołała Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich nadała tytuł Honorowego Przewodniczącego KRUP prof. dr hab. med. Wojciechowi Nowakowi, Przewodniczącemu KRUP w kadencji 2016-2020.

Zastępcami Przewodniczącej KRUP zostali prof. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Funkcję Sekretarza KRUP w kadencji 2020-2024 będzie pełnił prof. dr hab. Marek Kręglewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Finansów został prof. dr hab. Mirosław Gornowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Posiedzenie odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS.

Uchwały znajdują się w zakładce DOKUMENTY.