Aktualności

 • VIII plenarne posiedzenie KRUP

  Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. KRUP powołał Uniwersytecką Komisję Umiędzynarodowienia wskazując Uniwersytet Gdański jako jej lokalizację. Dyrektor Elsevier Sp. z o.o. przedstawił, jak postrzegane są polskie uniwersytety w rankingach światowych, zasady różnych rankingów i sposoby na podniesienie pozycji uniwersytetów. Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki ...

  4.11.2022
  04.11 Pią.
 • VII plenarne posiedzenie KRUP

  Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie w Białymstoku. Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej przedstawił kolejny roczny raport nt. sytuacji ekonomicznej uniwersytetów. Kolejny rok będzie wyjątkowo trudny dla uczelni, ponieważ wzrost subwencji tylko w niewielkiej części zrekompensuje wzrost kosztów związanych z mediami, usługami i wynagrodzeniami. KRUP postanowił powołać Uniwersytecką ...

  1.07.2022
  01.07 Pią.
 • VI plenarne posiedzenie KRUP

  Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwsza część dyskusji była poświęcona działaniom uczelni na rzecz uchodźców z Ukrainy bezwzględnie zaatakowanej przez Rosję. Wszystkie uniwersytety są otwarte na udzielanie wszechstronnej pomocy. Podnoszono, że pomoc dla studentów i nauczycieli akademickich uczelni ukraińskich powinna być prowadzona ...

  8.04.2022
  08.04 Pią.
 • Stanowisko KRUP z dnia 14 marca 2022 r.

  Stanowisko KRUP z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wygaszenia mandatu Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego.

  14.03.2022
  14.03 Pon.
 • V plenarne posiedzenie KRUP

  Po raz pierwszy w kadencji władz rektorskich 2020-24 plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w kontakcie bezpośrednim. Pandemia CoViD-19 wprawdzie się nie skończyła, ale wszyscy rektorzy mogli wykazać się świadectwem pełnego szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Dzień wcześniej odbyła się uroczystość obchodów 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jest największą uczelnią ...

  24.09.2021
  24.09 Pią.
 • Apel KRUP z dnia 24 września 2021 r.

  Apel KRUP z dnia 24 września 2021 r. do środowisk akademickich w sprawie bezpiecznego prowadzenia zajęć.

  24.09.2021
  24.09 Pią.
 • Spotkanie konsultacyjne

  W dniu 18 maja 2021 roku odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas spotkania rektorzy zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz przyjęli plan finansowy na rok 2021. Dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ...

  18.05.2021
  18.05 Wt.
 • 07.04 Śro.
 • 29.03 Pon.
 • Spotkanie konsultacyjne

  W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Odbyło się ono w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS. Podczas spotkania rektorzy dyskutowali na temat ewaluacji jednostek naukowych, aktualnej listy czasopism naukowych, zasad ustalania składów rad naukowych, a także oceny pracowników. W spotkaniu wziął udział ...

  24.03.2021
  24.03 Śro.