Aktualności

 • VI plenarne posiedzenie KRUP

  Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwsza część dyskusji była poświęcona działaniom uczelni na rzecz uchodźców z Ukrainy bezwzględnie zaatakowanej przez Rosję. Wszystkie uniwersytety są otwarte na udzielanie wszechstronnej pomocy. Podnoszono, że pomoc dla studentów i nauczycieli akademickich uczelni ukraińskich powinna być prowadzona ...

  8.04.2022
  08.04 Pią.
 • V plenarne posiedzenie KRUP

  Po raz pierwszy w kadencji władz rektorskich 2020-24 plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w kontakcie bezpośrednim. Pandemia CoViD-19 wprawdzie się nie skończyła, ale wszyscy rektorzy mogli wykazać się świadectwem pełnego szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Dzień wcześniej odbyła się uroczystość obchodów 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jest największą uczelnią ...

  24.09.2021
  24.09 Pią.
 • Spotkanie konsultacyjne

  W dniu 18 maja 2021 roku odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas spotkania rektorzy zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz przyjęli plan finansowy na rok 2021. Dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ...

  18.05.2021
  18.05 Wt.
 • 07.04 Śro.
 • 29.03 Pon.
 • Spotkanie konsultacyjne

  W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Odbyło się ono w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS. Podczas spotkania rektorzy dyskutowali na temat ewaluacji jednostek naukowych, aktualnej listy czasopism naukowych, zasad ustalania składów rad naukowych, a także oceny pracowników. W spotkaniu wziął udział ...

  24.03.2021
  24.03 Śro.
 • Spotkanie konsultacyjne

  W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich poświęcone planowanym zmianom Ustawy 2.0., a także „pakietowi wolnościowemu”. Spotkanie odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS.

  16.12.2020
  16.12 Śro.
 • III plenarne posiedzenie KRUP

  W dniu 2 grudnia 2020 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się trzecie plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2020-2024. Członkowie KRUP podzielili się swoimi uwagami do ustawy 2.0. Dyskutowali na temat modyfikacji obecnego algorytmu wyliczania subwencji. Zwrócili się do Ministra Edukacji i Nauki o ...

  2.12.2020
  02.12 Śro.
 • II plenarne posiedzenie KRUP

  W dniu 30 października 2020 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się drugie plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2020-2024. Podczas posiedzenia poruszono następujące tematy: działanie uczelni w okresie pandemii, współpraca uczelni z Ministerstwem Edukacji i Nauki, instytucja Rzecznika Akademickiego i strategie antydyskryminacyjne w uczelniach ...

  30.10.2020
  30.10 Pią.
 • Spotkanie konsultacyjne

  W dniu 10 października 2020 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Rektorzy wymienili swoje doświadczenia z funkcjonowania uczelni, a także dyskutowali na temat zasad ewaluacji jednostek naukowych w latach 2017-2021. Spotkanie odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS.

  10.10.2020
  10.10 Sob.