Data wydarzenia:

III plenarne posiedzenie KRUP

W dniu 2 grudnia 2020 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się trzecie plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2020-2024. Członkowie KRUP podzielili się swoimi uwagami do ustawy 2.0. Dyskutowali na temat modyfikacji obecnego algorytmu wyliczania subwencji. Zwrócili się do Ministra Edukacji i Nauki o ujednolicenie zasad przyznawania obowiązkowych stypendiów doktoranckich ze środków NCN i subwencji.

Prof. dr hab. Benedykt Odya, prorektor ds. studenckich i jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został powołany na funkcję Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia na okres kadencji rektorskiej 2020-2024.

Posiedzenie odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS.

Uchwały znajdują się w zakładce DOKUMENTY.