Data wydarzenia:

Przewodnicząca KRUP w kadencji 2020-2024

Dnia 23 lipca 2020 r. podczas X Posiedzenia KRUP wybrano Przewodniczącą KRUP w kadencji 2020-2024 prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, Rektor Elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu