Data wydarzenia:

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Odbyło się ono w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS. Podczas spotkania rektorzy dyskutowali na temat ewaluacji jednostek naukowych, aktualnej listy czasopism naukowych, zasad ustalania składów rad naukowych, a także oceny pracowników. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk.