Data wydarzenia:

X plenarne posiedzenie KRUP

Dziesiąte plenarne spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 20 października 2023 roku.

Rektorzy analizowali sposób interpretacji niekonsekwentnych przepisów rozporządzeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów, awansów naukowych, stypendiów doktorskich.