Data wydarzenia:

Decyzja o nadaniu Uniwersytetowi Jana Długosza w Częstochowie statusu członka KRUP

W dniu 25 stycznia 2024 r. Rektorzy, członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich jednomyślnie podjęli decyzję o nadaniu Uniwersytetowi Jana Długosza w Częstochowie statusu członka KRUP. Serdecznie gratulujemy!