Data wydarzenia:

II plenarne posiedzenie KRUP

W dniu 30 października 2020 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się drugie plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2020-2024. Podczas posiedzenia poruszono następujące tematy: działanie uczelni w okresie pandemii, współpraca uczelni z Ministerstwem Edukacji i Nauki, instytucja Rzecznika Akademickiego i strategie antydyskryminacyjne w uczelniach oraz stypendia doktoranckie w świetle nowej Ustawy. Konferencja zdecydowała również o odwołaniu rekrutacji w programie MOST na semestr letni 2020/21 ze względu na pandemię. Powołano Przewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Nauki na okres kadencji rektorskiej 2020-2024, którą została prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Posiedzenie odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS.

Uchwały znajdują się w zakładce DOKUMENTY