Data wydarzenia:

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 10 października 2020 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Rektorzy wymienili swoje doświadczenia z funkcjonowania uczelni, a także dyskutowali na temat zasad ewaluacji jednostek naukowych w latach 2017-2021.

Spotkanie odbyło się w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS.