Data wydarzenia:

V plenarne posiedzenie KRUP

Po raz pierwszy w kadencji władz rektorskich 2020-24 plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w kontakcie bezpośrednim. Pandemia CoViD-19 wprawdzie się nie skończyła, ale wszyscy rektorzy mogli wykazać się świadectwem pełnego szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Dzień wcześniej odbyła się uroczystość obchodów 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jest największą uczelnią na Podkarpaciu i odgrywa istotną rolę nie tylko jako ośrodek akademicki ale też jako centrum kultury dla regionu. Serdecznie gratulujemy!

Członkowie KRUP dyskutowali na temat przygotowań uczelni do rozpoczęcia zajęć w trybie kontaktowym i odpowiedniego zabezpieczenia zdrowia studentów i pracowników. W tej sprawie Rektorzy wystosowali apel do środowisk akademickich i skierowali list do Premiera o wydanie rozporządzenia, które pozwoli na rzeczywistą kontrolę stanu zdrowia osób uczestniczących w zajęciach.

W dyskusji poświęconej przyszłorocznej ewaluacji  jednostek naukowych dzielono się informacjami o zagrożeniach dla tego procesu ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki i samych uczestników procedur ewaluacyjnych.

Zwrócono też uwagę na nierówne traktowanie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu absolwentów i pracowników uczelni artystycznych (podległych MKDNiS) i wydziałów artystycznych uniwersytetów (podległych MEiN) w zakresie zdobywania uprawnień artysty zawodowego i nauczyciela przedmiotów artystycznych.