Data wydarzenia:

VII plenarne posiedzenie KRUP

Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie w Białymstoku. Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej przedstawił kolejny roczny raport nt. sytuacji ekonomicznej uniwersytetów. Kolejny rok będzie wyjątkowo trudny dla uczelni, ponieważ wzrost subwencji tylko w niewielkiej części zrekompensuje wzrost kosztów związanych z mediami, usługami i wynagrodzeniami.

KRUP postanowił powołać Uniwersytecką Komisję Umiędzynarodowienia, która w sposób całościowy zajmie się internacjonalizacją uczelni.

Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki omówiła problem czasopism drapieżnych i ich możliwy wpływ na ewaluację jednostek badawczych.