Data wydarzenia:

VIII plenarne posiedzenie KRUP

Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyło się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. KRUP powołał Uniwersytecką Komisję Umiędzynarodowienia wskazując Uniwersytet Gdański jako jej lokalizację.

Dyrektor Elsevier Sp. z o.o. przedstawił, jak postrzegane są polskie uniwersytety w rankingach światowych, zasady różnych rankingów i sposoby na podniesienie pozycji uniwersytetów.

Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki zapoznała KRUP z wynikami ewaluacji jednostek badawczych. Ponad 50% jednostek złożyło odwołania od decyzji ewaluacyjnej, co oznacza, że ostateczne wyniki będą znane dopiero w 2023 roku.