Uchwały podjęte podjęte drogą elektroniczną 4 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 354 z dn. 4.12.2019 w sprawie realizacji projektów w ramach POWER, finansowanych za pośrednictwem NCBiR
Uchwała nr 353 z dn. 4.12.2019 w sprawie bezpieczeństwa operacji finansowych dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Uchwała nr 352 z dn. 4.12.2019 w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych