Kadencja IX (2016-2020)

Przewodniczący KRUP
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 11 43, fax: 12 422 32 29
e-mail: rektor@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel. 81 537 51 09, 537 51 07, fax: 81 533 36 69, 537 51 02
e-mail: rector@umcs.pl
http://www.umcs.pl

Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444-11-72, tel./fax: 91 444-11-74
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
http://www.usz.edu.pl

Sekretarz KRUP
Prof. dr hab. Piotr Laidler
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel./fax. +12 663 10 17
e-mail: sekretarz@krup.edu.pl


IX Posiedzenie KRUP - ONLINE 6 maja 2020 r.

Uchwała nr 358 z dn. 6.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020
Uchwała nr 357 z dn. 6.05.2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2019
Uchwała nr 356 z dn. 6.05.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji
Uchwała nr 355 z dn. 6.05.2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Komisji KRUP

Uchwały podjęte podjęte drogą elektroniczną 4 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 354 z dn. 4.12.2019 w sprawie realizacji projektów w ramach POWER, finansowanych za pośrednictwem NCBiR
Uchwała nr 353 z dn. 4.12.2019 w sprawie bezpieczeństwa operacji finansowych dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Uchwała nr 352 z dn. 4.12.2019 w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

VIII Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 17.10.2019 r.

Uchwała nr 351 z dn. 17.10.2019 r. w sprawie zasad operowania środkami przyznanymi przez uczelnie członkowskie na rzecz Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała nr 350 z dn. 17.10.2019 r. w sprawie Programu MOST
Uchwała nr 349 z dn. 17.10.2019 r. w sprawie Komisji KRUP: Kształcenia, Nauki i Finansowej

VII Plenarne Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Łódzki 21-22.03.2019r.

Uchwała nr 348 z dn. 22.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019
Uchwała nr 347 z dn. 22.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

VI Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 20-22.10.18

Uchwała nr 346 z dn. 22.10.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji
Uchwała nr 345 z dn. 22.10.2018 r. w sprawie finansowania Wydziałów i Kolegiów Medycznych

V Plenarne Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Łódzki 22-23.03.18

Uchwała nr 344 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Uchwała nr 343 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Akademii Sztuki Wojennej do programu MOST
Uchwała nr 342 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018
Uchwała nr 341 z dn. 23.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

IV Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Śląski, Katowice 19-20.10.2017

Uchwała nr 340 z dn. 20.10.2017 r. ws zmian w Regulaminie MUCI
Uchwała nr 339 z dn. 20.10.2017 r. ws poparcia uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 r.

III Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 21-22.05.2017

Uchwała nr 338 z dn. 22.05.2017 r. ws stanowiska KRUP dotyczącego projektu Ustawy 2.0
Załącznik do Uchwały nr 338 z dn. 22.05.2017 r. ws stanowiska KRUP dotyczącego projektu Ustawy 2.0

II Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Warszawski 9-10.03.2017

Uchwała nr 337 z dn. 10.03.2017 r. ws zakończenia działalności Uniwersyteckiej Komisj Akredytacyjnej
Uchwała nr 336 z dn. 10.03.2017 r. ws zatwierdzenia regulaminu Komisji KRUP
Uchwała nr 335 z dn. 10.03.2017 r. ws powołania Przewodniczącej Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w kadencji rektorskiej 2016-2020

I Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 26-27.10.2016

Uchwała nr 334 z dn. 28.10.2016 r. ws zatwierdzenia budżetu i składek na Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała nr 333 z dn. 28.10.2016 r. ws projektu zmian algorytmupodziału dotacji podstawowej
Uchwała nr 332 z dn. 28.10.2016 r. ws wynagrodzeń w projektach Narodowego Centrum Nauki
Uchwała nr 331 z dn. 28.10.2016 r. ws określenia zadań Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i nadania jej regulaminu
Uchwała nr 330 z dn. 28.10.2016 r. ws powołania Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
Uchwała nr 329 z dn. 28.10.2016 r. ws powołania Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej
Uchwała nr 328 z dn. 28.10.2016 r. ws powołania Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Nauki
Uchwała nr 327 z dn. 27.10.2016 r. ws powołania Sekretarza KRUP