23 lipca 2020 r. podczas X Posiedzenia KRUP wybrano Przewodniczącą KRUP w kadencji 2020-2024

prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, Rektor Elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu