Kadencja III (1996-1999)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Siwiński
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego