Kadencja I (1989-1990)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Leszek Wojtczak
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego