Kadencja IV (1999-2002)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Stefan Jurga
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zastępca przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Marcin Pliński
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Zastępca przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Sekretarz KRUP
prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza