Kadencja VII (2008-2012)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Zastępca przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zastępca przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Sekretarz KRUP
prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Uchwała nr 219 z 20.10.2008 w sprawie desygnowania przedstawiciela KRUP do składu UKA V kadencji
Uchwała nr 220 z 31.10.2008 w sprawie powołania UKA V kadencji
Uchwała nr 221 z 31.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących UKA V kadencji
Uchwała nr 222 z 31.10.2008 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi politologia
Uchwała nr 223 z 12.12.2008 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi biotechnologia
Uchwała nr 224 z 12.12.2008 w sprawie wysokości składki na opłacenie akredytacji europejskiej UKA
Uchwała nr 225 z 12.12.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego UKF
Uchwała nr 226 z 12.12.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego UKProM
Uchwała nr 227 z 12.12.2008 w sprawie powołania Sekretarza KRUP
Uchwała nr 228 z 27.03.2009 w sprawie niewystarczającego budżetu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce w roku 2009
Uchwała nr 229 z 27.03.2009 w sprawie dokumentu MNiSW Partnerstwo dla Wiedzy - Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym
Uchwała nr 230 z 27.03.2009 w sprawie opłat za czynności w przewodach doktorskich osób spoza uczelni w związku z komunikatem MNiSW
Uchwała nr 231 z 27.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego UKA za rok 2008
Uchwała nr 232 z 27.03.2009 w sprawie przyjęcia budżetu UKA na rok 2009
Uchwała nr 233 z 27.03.2009 w sprawie zmian w Uchwale KRUP z dnia 31.01.1998 roku w sprawie postępowania akredytacyjnego
Uchwała nr 234 z 8.05.2009 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi historia
Uchwała nr 235 z 8.05.2009 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi socjologia
Uchwała nr 236 z 29.06.2009 w sprawie konieczności uwzględnienia specyfiki uniwersyteckich studiów międzykierunkowych typu MISH i MISM-P
Uchwała nr 237 z 13.11.2009 w sprawie składki dla UKF
Uchwała nr 238 z 13.11.2009 w sprawie ustanowienia programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce
Uchwała nr 239 z 13.11.2009 w sprawie warunków uczestnictwa w programach TEAM i VENTURES
Uchwała nr 239 z 13.11.2009 załącznik
Uchwała nr 240 z 13.11.2009 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi muzykologia
Uchwała nr 241 z 13.11.2009 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi filologia rosyjska
Uchwała nr 242 z 13.11.2009 w sprawie projektu budżetu państwa na 2010 rok - planowanych nakładów na szkolnictwo wyższe
Uchwała nr 243 z 13.11.2009 w sprawie zmiany Regulaminu KRUP
Uchwała nr 244 z 13.11.2009 w sprawie zmiany Regulaminu UKProM
Uchwała nr 245 z 13.11.2009 w sprawie konsekwencji ustawy o finansach publicznych dla racjonalnej gospodarki finansami w uczelniach
Uchwała nr 246 z 20.02.2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową
Uchwała nr 247 z 20.02.2010 w sprawie udzielenia akredytacji kierunkowi politologia
Uchwała nr 248 z 19.03.2010 w sprawie Akademii Artes Liberales
Uchwała nr 249 z 19.03.2010 w sprawie przyjęcia budżetu UKA na rok 2010
Uchwała nr 250 z 30.09.2010 w sprawie finansowania działalności statutowej
Uchwała nr 251 z 12.10.2010 w sprawie zmiany Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Uchwała nr 252 z 12.10.2010 w sprawie zwiększenia wynagrodzeń dla młodych pracowników nauki
Uchwała nr 253 z 12.10.2010 w sprawie nowelizacji Regulaminu Programu MOST
Uchwała nr 254 z 22.11.2010 w sprawie zmiany Ustawy - Prawo wodne
Uchwała nr 255 z 5.03.2011 w sprawie sprawozdania finansowego UKA za 2010
Uchwała nr 256 z 5.03.2011 w sprawie budżetu UKA na 2011
Uchwała nr 257 z 5.03.2011 w sprawie zmiany art. 151 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Uchwała nr 258 z 5.03.2011 ws. zmiany nazwy Komisji (UKProM - UKN)
Uchwała nr 259 z 29.10.2011 ws. zawierania umów pomiędzy uczelniami a studentami
Uchwała nr 260 z 29.10.2011 ws. rozszerzenia zadań UKA
Uchwała nr 261 z 17.02.2012 ws. zasad oceny czasopism naukowych
Uchwała nr 261 załącznik - Stanowisko UKN z 27.01.2012 ws. zasad oceny czasopism naukowych
Uchwała nr 262 z 17.02.2012 ws. stosowania przepisów ustawy PZP w badaniach naukowych
Uchwała nr 262 załącznik - Stanowisko UKN z 27.01.2012 ws. stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych w badaniach naukowych
Uchwała nr 263 z 17.02.2012 ws. sprawozdania finansowego UKA za 2011
Uchwała nr 264 z 17.02.2012 ws. budżetu UKA na 2012
Uchwała nr 265 z 17.02.2012 ws. zmiany Regulaminu MUCI