Kadencja V (2002-2005)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Marian Harasimiuk
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej