Kadencja VIII (2012-2016)

Przewodniczący KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Sekretarz KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Uchwała nr 266 z 10.10.2012 ws powołania Sekretarza KRUP
Uchwała nr 267 z 11.10.2012 ws desygnowania przedstawiciela KRUP do UKA
Uchwała nr 268 z 11.10.2012 ws powołania UKA
Uchwała nr 268 załącznik nr 1 z 11.10.2012 ws powołania UKA
Uchwała nr 269 z 11.10.2012 ws powołania Prezydium UKA
Uchwała nr 270 z 11.10.2012 ws nadania statusu Honorowego Przewodniczącego
Uchwała nr 271 z 18.02.2013 ws powołania przewodniczącego UKN
Uchwała nr 272 z 18.02.2013 ws przyjęcia sprawozdania finansowego UKA za 2012
Uchwała nr 273 z 18.02.2013 ws EUCEN
Uchwała nr 274 z 18.02.2013 ws przyjęcia UJK do UKA
Uchwała nr 275 z 21.02.2013 ws prowizorium budżetowego UKA
Uchwała nr 276 z 23.05.2013 ws znaczenia dotacji podmiotowej
Uchwała nr 277 z 23.05.2013 ws zmiany regulamnu UKN
Uchwała nr 278 z 23.05.2013 ws prowizorium budżetowe UKA II półrocze 2013
Uchwała nr 279 z 23.05.2013 ws składki UKF
Uchwała nr 280 z 25.10.2013 ws zmiany Regulaminu Programu Mobilności MOST
Uchwała nr 281 z 25.10.2013 ws realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020
Uchwała nr 282 z dnia 07.03.2014 ws przyjęcia sprawozdania finansowego UKA za 2013
Uchwała nr 283 z dnia 07.03.2014 ws budżetu UKA na 2014
Uchwała nr 284 z dnia 07.03.2014 ws zadań UKA
Uchwała nr 285 z dnia 07.03.2014 ws zmiany regulaminu MOST
Uchwała nr 286 z dnia 07.03.2014 ws nadania IM PAN statusu uczelni stowarzyszonej w projekcie MOST
Uchwała nr 287 z dnia 07.03.2014 ws nadania UP w Krakowie statusu uczelni stowarzyszonej w projekcie MOST
Uchwała nr 288 z dnia 07.03.2014 ws budżetu i składek FUniP
Uchwała nr 288 załącznik Projekt budżetu FUniP
Uchwała nr 289 z dnia 08.03.2014 ws sposobu rozliczania etatów badawczych w projektach europejskich
Uchwała nr 290 z dnia 27.06.2014 ws wyboru kandydata do Rady NCN
Uchwała nr 291 z dnia 22.10.2014 ws nadania AS Szczecin statusu uczelni stowarzyszonej w programie MOST
Uchwała nr 292 z dnia 22.10.2014 ws nadania WAT statusu uczelni stowarzyszonej w programie MOST
Uchwała nr 293 z dnia 22.10.2014 ws nadania AGH Krakow statusu uczelni stowarzyszonej w programie MOST
Uchwała nr 294 z dnia 22.10.2014 ws zmiany regulaminu MOST
Uchwała nr 295 z dnia 22.10.2014 ws powoływania studiów magisterskich
Uchwała nr 296 z dnia 22.10.2014 ws Akademii Artes Liberales
Uchwała nr 297 z dnia 22.10.2014 ws dotacji statutowej
Uchwała nr 298 z dnia 22.10.2014 ws zmiany regulaminu MUCI
Uchwała nr 299 z dnia 05.01.2015 ws nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
Uchwała nr 300 z dnia 19.03.2015 ws nadania Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu statutu uczelni stowarzyszonej w projekcie MOST
Uchwała nr 301 z dnia 19.03.2015 ws nadania Akademii Obrony Narodowej statutu uczelni stowarzyszonej w projekcie MOST
Uchwała nr 302 z dnia 19.03.2015 ws nadania AWF Gdansk statutu uczelni stowarzyszonej w projekcie MOST
Uchwała nr 303 z dnia 19.03.2015 ws zwiększenia finansowania NCN
Uchwała nr 304 z dnia 19.03.2015 ws zasad przyznawania grantów przez NCN
Uchwała nr 305 z dnia 19.03.2015 ws przyjęcia sprawozdania UKA
Uchwała nr 306 z dnia 19.03.2015 ws budżetu UKA
Uchwała nr 307 z dnia 28 maja 2015 ws regulaminu UKA
Uchwała nr 307 załącznik
Uchwała nr 308 z dnia 28 maja 2015 ws składki FUniP
Uchwała nr 309 z dnia 02.07.2015 ws zwiększenia budżetu NCN
Uchwała nr 309 załącznik
Uchwała nr 310 z dnia 02.07.2015 ws finansowania wydziałów artystycznych
Uchwała nr 311 z dnia 02.07.2015 ws dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Uchwała nr 312 z dnia 26.10.2015 ws nadania Politechnice Gdanskiej statusu uczelni stowarzyszonej w programie MOST
Uchwała nr 313 KRUP
Uchwała nr 314 KRUP
Uchwała nr 315 z dnia 26.01.2016 ws Coll. Medicum UMK
Uchwała nr 316 z 18.03.2016 ws karty dobrych praktyk interdyscyplinarnych
Uchwała nr 317 z 18.03.2016 ws przyjęcia sprawozdania finansowego UKA za 2015
Uchwała nr 318 z 18.03.2016 ws przyjęcia budżetu UKA na 2016
Uchwała nr 319 z 18.03.2016 ws powołania Rady UKA
Uchwała nr 320 z 18.03.2016 ws przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 i budżetu na 2016 FUniP
Uchwała nr 321 z 18.03.2016 ws zmiany przepisów o podatku od towarow i usług
Uchwała nr 322 z dnia 10.06.2016 ws zmiany Regulaminu MUCI
Uchwała nr 323 z dnia 10.06.2016 ws budżetu i składek na rzecz FUniP
Uchwała nr 324 z dnia 10.06.2016 ws utworzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
Uchwała nr 325 z dnia 10.06.2016 ws uzupełnienia Rady UKA na rok 2016
Uchwała nr 326 z dnia 10.06.2016 ws wyboru kandydata do Rady NCN