Kadencja II (1990-1996)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Michał Seweryński
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego