Kadencja VI (2005-2008)

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zastępca przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska Macukow
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Zastępca przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Sekretarz KRUP
prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza